Vedtekter

 

Sist reviderte vedtekter etter årsmøtet i 2023.

Lastes ned her.