Ungdomssamlinger

Landsdekkende samlinger for overlevende i 2021 blir arrangert på følgende steder og tidsrom:

Oslo, 22. – 24. oktober

Bergen, 12. 14. november

Tromsø, 19. – 21 november