Om støttegruppen                                                                english

Støttegruppen

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli ble opprettet i Oslo 21. august 2011 for å fremme interessene til de rammede etter bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Terroraksjonene 22. juli rammet svært mange mennesker, og kommuner over hele landet ble berørt. Støttegruppen er åpen for alle som er rammet på forskjellige måter; de som var i og ved Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner, og de som på andre måter ble involvert i eller berørt av hendelsene. Støttegruppen tilbyr et nettverk og kontakt med andre som er rammet på samme måte som deg.

Vår oppgave

Det er fortsatt stort behov for målrettet oppfølging av god kvalitet. Støttegruppen gjør et viktig, frivillig arbeid for å ivareta interessene til de rammede, og for at alle skal få det tilbudet de trenger.

Samfunnet rundt oss går naturlig nok videre raskere enn vi berørte noen ganger klarer. Derfor har støttegruppen fortsatt en viktig jobb å gjøre. Vi prioriterer å legge til rette for likemannsstøtte for de rammede og skape møteplasser hvor vi kan dele opplevelser, tanker og erfaringer – eller bare gjøre noe hyggelig sammen med andre som er berørt på samme måte som oss selv.

Samtidig ivaretar støttegruppen en viktig oppgave ved å være et kontaktpunkt mot offentligheten, mediene og myndighetene, og ved å tale våre medlemmers sak.

Nasjonalt styre

Styret i nasjonal støttegruppe består av syv medlemmer. Leder er Lisbeth Kristine Røyneland, og nestleder er Tor Inge Kristoffersen. Styret har en viktig rolle i å organisere støttegruppen og være pådriver overfor hjelpeapparatet. Vi formidler informasjon som er relevant for våre medlemmer, på vårt nettsted 22juli.info, via nyhetsbrev per e-post, og på Facebook  og Twitter.

Styret synliggjør behovet for oppfølging og likemannsstøtte overfor myndighetene og søker midler til aktiviteter og samlinger på vegne av fylkeslagene. Støttegruppen har et etablert kontaktnett, og vi etterstreber å være klare, konsise og konstruktive i kommunikasjonen med beslutningsapparatet, hjelpeapparatet og rettssystemet, og som en synlig aktør i mediene. Vi deltar en rekke i samarbeidsorganer, forskningsutvalg og møter for å ivareta psykososial oppfølgning, tilrettelegging i skolen og de rammedes juridiske rettigheter. Vi deltar også på ulike konferanser som er relevante for oss, om alt fra psykisk helse og sorgstøtte til sikkerhet og beredskap, og holder foredrag og presentasjoner i ulike sammenhenger. Flere representanter for støttegruppen deltar også i arbeidet med de berørtes eget minnested på Utøya. Regjeringen har også bestemt at det skal lages to nasjonale minnesteder etter terrorangrepet, ett i Regjeringskvartalet, og ett på Utøyakaia. Regjeringen har ansvaret for prosjektet, og støttegruppen deltar i styringsgruppen for minnestedene.

Nasjonal støttegruppe planlegger og arrangerer årsmarkeringene 22. juli i Regjeringskvartalet og på Utøya, og i samarbeid med AUF. Vi inviterer også til samlinger med erfaringsutveksling for fylkeslagenes ledere og nestledere hver høst og vår.

Styret i nasjonal støttegruppe

 

Fylkeslagene

Støttegruppen har fylkeslag i nesten hele landet, som tilbyr aktiviteter, treff og samlinger for sine medlemmer. Mange organiserer og dekker kostnadene for fellesturer til Utøya i forbindelse med årsmarkeringer, åpne dager etc. Alle fylkeslagene har også egne Facebook-grupper der aktuell informasjon formidles, og der medlemmene kan utveksle meninger og erfaringer. Styrene i fylkeslagene kan også bistå i konkrete saker og være pådriver overfor for eksempel kommunen, helsevesenet og skolen.

Medlemskap

Støttegruppen er den eneste store foreningen for de berørte, og medlemskapet er åpent for alle. Erfaringene viser at mange av de rammede har behov for et fellesskap og et samlende talerør, og støttegruppen tilbyr møteplasser og kan hjelpe rammede med å nå fram med sine synspunkter og bekymringer. Vi ønsker å gi et samlende tilbud til så mange som mulig og møte hverandre med respekt.

De berørte utgjør en sammensatt gruppe med ulike behov og ulike meninger. Vi representerer først og fremst våre medlemmer, og fra dem har vi et klart mandat for vårt arbeid.

Nasjonal støttegruppe har 1852 registrerte medlemmer (november 2022).

Innmelding

Vi oppfordrer alle som er berørt av 22. juli, til å melde seg inn i støttegruppen. Det gir oss et sterkt nettverk og bidrar til å synliggjøre de rammedes behov. Mange strever fortsatt og savner krefter til å stå opp for sin sak, og støttegruppen kan gi råd og hjelpe. Som medlem av støttegruppen vil du motta informasjon om aktuelle saker og få mulighet til å fremme dine hjertesaker gjennom et nettverk av mennesker som er berørt på samme måte som deg. Støttegruppen er partipolitisk uavhengig. Medlemskapet er gratis, og du melder deg inn ved å benytte dette skjema: Bli medlem

Ønsker du å bidra til vår drift?

Organisasjonsnummer: 997 413 598
Bankkontonr: 1503.24.46318 (Vi tar gjerne imot gaver)

E-post: 

Fakturaadresse:  (inkl. reiseregninger)

Postadresse (ikke fakturaer): 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Stortorvet 10

0155 Oslo