AKTUELT

Nyhetsbrev nr. 42 - juni 2023

Publisert: 20/Jun/23 oppdatert: 20/Jun/23

Nytt om støttegruppens aktiviteter

I denne utgaven kan du lese om:

Minnemarkeringer 22.juli

Nato og Regjeringens markering i Regjeringskvartalet 31. mai

Landsdekkende samling for etterlatte - 20.-22.oktober

Landsdekkende samling for søsken – både etterlatte og overlevende - 10.-12.november

Tildeling av Kongens Fortjenestemedalje til Trond Blattmann og Lisbeth Røyneland

Årsmøte og valg av styre

Vedtatt justert logo for Støttegruppen

Oppdatering av medlemslister

Status for Støttegruppens fylkeslag

Fylkesledersamling i Trondheim 13.-15.oktober

Arbeid med å innhente arkivmateriale

Internasjonalt arbeid:

  • Samarbeid med RAN
  • Brussel
  • London
  • Wien
  • Paris

Last ned nyhetsbrevet her