Etterlattesamlinger

 

Landsdekkende samling for etterlatte blir arrangert i regi av Den nasjonale støttegruppen.

Samlingen i 2021 blir arrangert i Oslo, helgen 22. - 24. oktober 2021.