Etterlattesamlinger

Landsdekkende samlinger for etterlatte ble arrangert i regi av Den nasjonale støttegruppen i 2017 og 2019.

Neste samling vil bli arrangert i 2021, ti år etter terroren i Oslo og på Utøya.