Det nasjonale styret

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Leder:
Lisbeth Kristine Røyneland – Oslo, +47 951 43 792 

Nestleder:
Tor Inge Kristoffersen Oslo - Regjeringskvartalet, +47 979 38 050 

Styremedlemmer
Merete Stamneshagen – Hordaland
Malene Husby – Nordland
Ingrid Kragh Swang – Buskerud
Regitze Schäffer Botnen - Akershus
Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
Hilde Knudsen - Buskerud
Magnus Håkonsen - Oppland
Hanne Aukrust Waagan - Møre og Romsdal

Jan Halvor Endrerud - AUF sin representant 

E-post til styret: 

Bildemateriell fra samlinger for styret og fylkeslagene