Det nasjonale styret

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Leder:
Lisbeth Kristine Røyneland – Oslo, +47 951 43 792 

Nestleder:
Tor Inge Kristoffersen Oslo - Regjeringskvartalet, +47 979 38 050 

Styremedlemmer
Merete Stamneshagen – Hordaland
Malene Husby – Nordland
Ingrid Kragh Swang – Buskerud
Eirik Høie Mortensen - Rogaland
Regitze Schäffer Botnen - Akershus

Gaute Børstad Skjervø - AUF (velges av AUF)

1. vara – Miriam Einangshaug - Trøndelag/Oslo
2. vara – Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
3. vara – Hilde Knudsen - Buskerud

Nærmere presentasjon av styrets medlemmer finner du her. (pdf)

E-post til styret: 

Bildemateriell fra samlinger for styret og fylkeslagene