Det nasjonale styret

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Leder:
Lisbeth Kristine Røyneland – Oslo, +47 951 43 792 

Nestleder:
Tor Inge Kristoffersen Oslo - Regjeringskvartalet, +47 979 38 050 

Styremedlemmer
Merete Stamneshagen – Hordaland
Malene Husby – Nordland
Ingrid Kragh Swang – Buskerud
Eirik Høie Mortensen - Rogaland
Regitze Schäffer Botnen - Akershus

Sindre Lysø - AUF med personlig vara - Gaute Børstad Skjervø (velges av AUF)

1. vara – Miriam Einangshaug - Trøndelag/Oslo
2. vara – Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
3. vara – Dag André Anderssen – Nordland

Nærmere presentasjon av styrets medlemmer finner du her.

E-post til styret: