Det nasjonale styret

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
2019/2020

Leder:
Lisbeth Kristine Røyneland - Oslo, +47 951 43 792 

Nestleder:
Rakel Birkeli -Troms/Finnmark/Svalbard, +47 938 32 277

Styremedlemmer:
Merete Stamneshagen - Hordaland
Tor Inge Kristoffersen - Oslo – Regjeringskvartalet
Mats Kvaløy-Bjørbekk – Trøndelag
Malene Husby - Nordland
Ingrid Kragh Swang - Buskerud
Styremedlem – Sindre Lysø - AUF med personlig vara - Astrid Willa Eide Hoem

1. vara – Eirik Høie Mortensen - Rogaland 
2. vara – Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
3. vara – Dag André Anderssen – Nordland

Nærmere presentasjon av styret finner du her


Lisbeth Kristine Røyneland og Rakel Birkeli

E-post til styret: