Årsmøtedokumenter og årsberetninger

Protokoll fra årsmøtet 21. april 2024
Årsmøteprotokoll 2024
Årsberetning 2023

Protokoll fra årsmøtet 23. april 2023
Årsmøteprotokoll 2023
Årsberetning 2022

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2022
Årsmøteprotokoll 2022
Årsberetning 2021
Organisasjonsplattform

Protokoll fra årsmøtet 24. september 2021
Årsmøteprotokoll 2021 

Årsberetning 2020

Protokoll fra årsmøtet 22. november 2020
Årsmøteprotokoll 2020

Årsberetning 2019
Reviderte vedtekter 22. november 2020

Årsmøtet våren 2020 ble utsatt grunnet Korona-pandemien

Protokoll fra årsmøtet 7. april 2019
Årsmøteprotokoll 2019
Årsberetning 2018

Protokoll fra årsmøtet 22. april 2018
Årsmøteprotokoll 2018
Årsberetning 2017

--------------

Tidligere årsberetninger

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011