AKTUELT

Viktig hjelpetiltak

Publisert: 19/Dec/19 oppdatert: 19/Dec/19
Påminnelse: LOS-funksjonen

I samarbeid med Den nasjonale støttegruppen har RVTS (Regionale sentre om vold og traumatisk stress) etablert en ny hjelpefunksjon: LOS-funksjonen.

Trenger du bistand - ikke nøl med å ta kontakt med ditt regionale senter. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Litt om funksjonen:

Mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.
  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.
  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.
  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.
  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand. 
  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.
  • Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

 

Kontaktinformasjon los-funksjon RVTS

RVTS Nord:          

Christy Benedict Edvardsen, christy.benedict.edvardsen@unn.no – tlf 77 75 43 68

Anders Lundegaard, Anders.Lundesgaard@unn.no - tlf 915 34 074

 

RVTS Midt:           

Venke Aarethun, Venke.Aarethun@stolav.no  - tlf 91 33 77 71   

Leif Strøm, Leif.strom@stolav.no - tlf 93 67 14 45           

 

RVTS Vest:           

Venke A. Johansen, venke.agnes.johansen@helse-bergen.no - tlf 92 25 57 19

Rogaland
Gudrun Austad, gudrun.austad@helse-bergen.no - tlf 94 36 40 18

 

RVTS Sør:            

Ragnhild Laukvik Leite, ragnhild.leite@rvtssor.no - tlf 92 87 02 47

Øyvind Dåsvatn, oyvind.dasvatn@rvtssor.no - tlf 97 71 16 51

 

RVTS Øst:            

Nils Petter Reinholdt, nils.petter.reinholdt@rvtsost.no - tlf 99 43 82 34

Sveinung Odland, sveinung.odland@rvtsost.no - tlf 98 65 35 71