AKTUELT

Styret i Den nasjonale støttegruppen

Publisert: 22/Nov/20 oppdatert: 22/Nov/20
Kunnskapsministeren hilste til årsmøtet

Følgende nye styre ble valgt på årsmøtet 22. november 2020

Leder:
Lisbeth Kristine Røyneland – Oslo 2 år

Nestleder:
Tor Inge Kristoffersen Oslo - Regjeringskvartalet. Ny. 2 år.

Styremedlemmer (1. år)
Merete Stamneshagen – Hordaland
Malene Husby – Nordland
Ingrid Kragh Swang – Buskerud
Regitze Schaffer Botnen Akershus. Ny.
Eirik Høie Mortensen- Rogaland. Ny.

Sindre Lysø - AUF med personlig vara - Gaute Børstad Skjervø (velges av AUF)

1. vara – Miriam Einangshaug Trøndelag/Oslo. Ny.
2. vara – Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
3. vara – Dag André Anderssen – Nordland

 

Årsmøtet startet med en inkluderende og varm hilsningstale fra Kunnskaps- og integreringsminister
Guri Melby