AKTUELT

Støttegruppen skal styrkes

Publisert: 11/May/22 oppdatert: 13/May/22
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Støttegruppen etter 22. juli skal styrkes og profesjonaliseres

Regjeringen foreslår i RNB å bevilge to millioner kroner til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og 2,3 millioner til 22. juli-senteret.

I over ti år har Støttegruppen arbeidet for interessene til etterlatte, overlevende, pårørende og berørte etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. De er blitt en viktig ressurs for hvordan samfunnet bør reagere i møte med fremtidige katastrofer og terrorangrep.

- Dette er viktige og gode nyheter. Arbeidet til støttegruppa har i all hovedsak vært utført av frivillige, og det er nå nødvendig å få ansatt en generalsekretær, utvide driften på en god måte og sørge for trygg styring av støttegruppa, sier Lisbeth Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) overlevde selv terrorangrepet på Utøya i 2011.

- Arbeidet mot høyreekstremisme og for demokratiske verdier er kanskje viktigere enn på lenge. Det er viktig i det små og hverdagslige, for å motkjempe hverdagsrasisme og diskriminering. Og det er viktig i det store geopolitiske bildet, der vi ser en urolig og spent situasjon i Europa og verden, sier Brenna.

Regjeringen prioriterer arbeid mot konspirasjonsteorier og ekstremisme og bevilger i RNB også penger til 22. juli-senteret, Falstadsenteret, Narviksenteret, Hvite busser og Aktive fredsreiser. Det er foreslått 2,3 millioner kroner til styrking av 22. juli-senterets digitale plattformer. Senteret opplever høy pågang fra skoleklasser over hele landet.

- Vi er svært takknemlige for den foreslåtte bevilgningen. Dette vil styrke vårt digitale undervisningstilbud, øke vår profesjonalitet med nytt bookingsystem og vi vil satse på digitale formidlingstilbud som vil bli en sentral del i permanent senter, sier Lena Fahre, direktør for 22. juli-senteret.

Konspirasjonsteorier, falske nyheter og desinformasjon er et økende problem, som elever i norsk skole skal lære om i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Freds- og menneskerettighetssentrene gir et viktig tilbud til norske elever.

- AUF er veldig glade for de økte bevilgningene til freds- og menneskerettighetsarbeid. Skal vi forhindre ekstremisme og terrorisme, må vi ha mange stemmer som står opp mot konspirasjonsteorier og hat, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Les mer på Kunnskapsdepartementets sider