AKTUELT

Retten til bistandsadvokat for berørte etter terroren 22/7 utvides

Publisert: 10/Jun/21 oppdatert: 10/Jun/21
Pressemelding

Etter press fra Den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli har Oslo Tingrett besluttet å utvide retten til bistandsadvokat for berørte etter terroren etter 22. juli med to år frem til 1. juli 2023. 

Fra vårt arbeid vet vi at behovet for hjelp fortsatt er til stede, dette understrekes av nyere forskning, deriblant NKVTS sine funn fra fjerde intervjurunde av Utøyastudien. Mange kan fortsatt ha rett på mer i erstatning og det er viktig å benytte seg av bistandsadvokatordningen, slik at den enkelte får den økonomiske kompensasjonen vedkommende har rett på, sier leder av støttegruppen, Lisbeth Røyneland. 

For berørte som enda ikke har benyttet seg av bistandsadvokatordningen kan en kontakte Oslo Tingrett, alternativt er det mulig å benytte seg av los- funksjonen som kan bistå. Los- funksjonen er et prosjekt som ble etablert i samarbeid mellom Den nasjonale støttegruppen og RVTS kontorene. Disse skal lose de berørte til relevante instanser.

Informasjon om dette finnes på hjemmesidene våre avslutter Røyneland. 

--------------

Last ned bekreftelse fra Oslo Tingrett om utvidet rett til bistandsadvokat

Mer om los-funksjonen