AKTUELT

Program 8-års minnemarkeringer 22. juli 2019

Publisert: 28/May/19 oppdatert: 13/Jul/19
Program for årets minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

Regjeringskvartalet
Kl. 09.30 ved minnestedet utenfor Høyblokken:
 

Velkommen ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen
Tale ved støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
Tale ved AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak
Tale ved Statsminister Erna Solberg
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag

Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak og Støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
Ett minutt stillhet
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
Takk for oppmøte ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen

Ca. kl. 10.00 i kantina R5:
Kaffe for de etterlatte og berørte. Statsministeren og andre medlemmer av regjeringen deltar.

 

22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet.

Oslo domkirke kl. 11.00
Fredstanker, fremtid og håp.

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk.
I samarbeid med støttegruppen og AUF.
Prester og musikere fra domkirken.
Åpent for alle.


Utøya
Kl. 16.00 i bakken:

Velkommen ved AUFs leder Ina Alvilde Rangønes Libak

Ett minutts stillhet
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Støttegruppen. Diktet er skrevet av Therese Didriksen.
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
Tale ved AUFs leder Ina Alvilde Rangønes Libak
Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre
Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag

Ca. kl. 16.45 på kaia:
Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet)
Ett minutts stillhet

Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, Regjeringen, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Ina Alvilde Rangønes Libak, AUF og Lisbeth Kristine Røyneland, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.

Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli
I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.
Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:

Dato

Første buss 
fra Sundvolden

Siste båt fra Utøya

21. juli – MS Thorbjørn

13.00

17.00

22. juli – MS Tyra + MS Thorbjørn

11.00

19.00

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk på turen.

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder
Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på Utøya. Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt sted».  Dette må forhåndsvarsles til Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Parkering
All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen.

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Bevertning
Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya.

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden
Se informasjon på http://www.sundvolden.no/beliggenhet/busstider/

---------------------

Arrangører: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Vi er tilstede for de de berørte og minnemarkeringen på Utøya er ikke åpent for presse. Minnemarkeringen dekkes av NRK i form av direkte sending i likhet med tidligere år. Vi åpner heller ikke for intervjuer på landsiden, og ber om at eventuell presse som oppholder seg der viser hensyn til de berørte.

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme.

Programmet vil også bli lagt ut på Regjeringens side: https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/