AKTUELT

Programmer for 10-årsmarkeringene etter 22. juli

Publisert: 07/May/21 oppdatert: 17/Jun/21
Nasjonale og lokale arrangementer

 I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer.

Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

22. juli-senteret oppdaterer løpende en oversikt over lokale arrangementer som finner sted over hele landet i markeringsåret 2021.

Planleggingen av de nasjonale minnemarkeringene foregår samtidig med en gradvis gjenåpning av samfunnet og lettelser i smitteverntiltakene som følge av koronapandemien. Covid-19 og gjeldende regler for smittevern vil påvirke gjennomføringen av og deltakelse på 10-årsmarkeringene. Flere av arrangementene vil kunne følges digitalt. Informasjonen om de ulike arrangementene vil bli oppdatert fremover.

 

Tirsdag 20. juli

Utøya

10 år etter terroren 22.juli 2011 kommer tusenvis av ungdommer hvert år til Utøya for å minne de som mistet livet og skape nytt liv gjennom læring og engasjement. Hvordan har Utøya reist seg fra å være åsted for målrettet terror til å bli et internasjonalt demokrativerksted, og hvilken betydning kan Utøyas erfaringer ha for andre land som opplever terror? På arrangementet vil norske og internasjonale deltakere fra politikk, forskning, utdanning og sivilsamfunnet møtes til demokrativerksted på Utøya – et sted for å minne, lære og engasjere.

Ansvarlig arrangør: Utøya AS

 

Onsdag 21. juli

Faglig program ved 22. juli-senteret

Onsdag 21. juli arrangerer 22. juli-senteret en vitnesamtale mellom direkte berørte etter 22. juli og en panelsamtale mellom politikere og andre premissleverandører. Panelsamtalen vil kretse rundt hvordan samfunnet lever videre med terroren, 10 år etter 22. juli 2011.

Gjennom en arrangementsrekke som strekker seg gjennom 2021 vil 22. juli-senteret løfte frem viktige perspektiver til den pågående offentlige samtalen om 22. juli.

Flere av arrangementene trekker historiske linjer som setter 22. juli 2011 inn i en større kontekst og diskuterer terroren i lys av historiske og samtidige trusler mot demokratiet.

De menneskelige konsekvensene av 22. juli vil være en rød tråd gjennom hele arrangementsrekken.

Gjennom hele året vil det finne sted ulike arrangementer knyttet til 22. juli over hele landet. 22. juli-senteret åpner etter minnemarkeringen på Johan Nygaardsvolds plass.

Ansvarlig arrangør: 22. juli-senteret

 

Torsdag 22. juli

Markering i regjeringskvartalet (09.00-09.45)

Program:

Velkommen ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen

Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland

Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Den nasjonale støttegruppen

Musikkinnslag ved Marthe Wang

Tale ved AUF-leder Astrid W. E. Hoem

Tale ved statsminister Erna Solberg

Musikkinnslag ved Marthe Wang

Navneopplesning (først de 8 fra regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)

Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, AUF-leder Astrid W. E. Hoem og Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland

Ett minutt stillhet

Musikkinnslag ved Marthe Wang

Takk for oppmøte ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen

Rosenedleggelse, akkompagnert av trompetsolo ved Magnus Aannestad Oseth

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Arrangementet kan følges digitalt.

Etter markeringen inviteres det til sosialt samvær i R5 for de etterlatte og berørte i tråd med smittevern i Oslo (10.00-10.30).

Ansvarlig arrangør: Den nasjonale støttegruppen og AUF, med teknisk bistand fra KMD (DSS)

 

Markering i Oslo domkirke (11.00-12.00)

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk. Gudstjenesten er åpen for alle, men det kan være restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken pga. koronasituasjonen.

Program:

Prester og musikere fra domkirken

Biskop Kari Veiteberg holder preken

Tale ved Jens Stoltenberg

Lystenning med representanter fra Den nasjonale støttegruppen, AUF og representanter fra ulike religioner

Ved gudstjenestens slutt, kl. 12.00-12.05, vil kirkeklokker over hele landet ringe, for å vise at kirken går i forbønn for alle som er berørt av 22. juli

Det vil være åpne kirker en rekke steder i landet

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Oslo domkirke, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

 

 

Gudstjeneste i Hole kirke (13:00-14:00)

Gudstjeneste ved biskop Jan Otto Myrseth og Hole sogn

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Hole kirke


 

 

Markering på Utøya (15.00-16.15)

Lysningen (minnestedet):

Det legges ned blomster

Program i bakken:

Velkommen ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem

Ett minutts stillhet

Musikkinnslag ved Sebastian Zalo

Tale ved Merete Stamneshagen, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen  

Tale ved Erik Kursetgjerde, overlevende, Den nasjonale støttegruppen

Diktopplesning ved Gunnar Sæbø, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen

Musikkinnslag Sebastian Zalo

Tale ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem

Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

Musikkinnslag ved Renate Tårnes

Alle forflytter seg til kaia til fots

 

Program på kaia på Utøya (15.45):

Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra regjeringskvartalet)

Ett minutts stillhet

Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, AUFs leder Astrid W. E. Hoem, og Lisbeth Kristine Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth

Rosenedleggelse for alle som ønsker

Båt tilbake til landsiden fra kl 16:15

 

Medlemmer av kongehuset og statsministeren vil være tilstede.

Arrangementet kan følges digitalt/sendes direkte av NRK

Ansvarlig arrangør: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

 

Nasjonalt minnearrangement i Oslo (20.00- 21.30)

På kvelden blir det et nasjonalt minnearrangementet, som vil bestå av taler, navneopplesning, og ulike kulturelle innslag. Hans Majestet Kong Harald vil holde hovedtalen. Andre talere er statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W. E. Hoem.  Arrangementet blir sendt direkte på NRK1.

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Regjeringen v. Utenriksdepartementet ved Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

---------------------

Om de nasjonale minnemarkeringene. Pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK).

Åpningen av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia utsettes. Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet