AKTUELT

Nytt lærerkurs for berørte av 22. juli

Publisert: 03/Apr/22 oppdatert: 03/Apr/22
På Utøya 7. - 9. september 2022

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli inviterer lærere som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 7.-9. september 2022. 22. juli-senteret bidrar også på kurset.

Kurset er åpent for alle som er berørt, på ulike måter. de som var i og ved Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner, og de som på andre måter ble involvert i eller berørt av terrorangrepene.

 

Årets kurs vil være på Utøya 7.-9. september 2022

Lærerkurset gir:

  • Erfaringsutveksling med andre lærere berørt av 22. juli.
  • Kjennskap til Utøya som læringssted og hvordan øya brukes i undervisning i dag.
  • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli og demokrati og medborgerskap

Klikk her for påmelding og mer informasjon.