AKTUELT

Nytt forskningsprosjekt hos Universitetet i Bergen

Publisert: 06/Jan/20 oppdatert: 06/Jan/20
Informasjon til etterlatte

Prosjektet har fått navnet «Tidlig intervensjon og verdien av oppfølgning av etterlatte». Prosjektet vil ikke innebære noen aktiv deltakelse for etterlatte, men forskerne og UiB er pliktige til å informere. Det kommer klart frem i vedlagte brev. Vi som støttegruppe er behjelpelig med å få informasjon om prosjektet ut gjennom våre kanaler. 

Studien er godkjent av DPIA (Vurdering av personvernskonsekvenser) av Norsk Senter for Forskningsdata og Hovedpersonvernombudet på UIB. I tillegg er det gitt godkjennelse fra REK til å bruke data som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Les mer om prosjektet i informasjonsbrevet her eller på Universitetets sider.