AKTUELT

Ny utvidet rett til bistandsadvokat

Publisert: 02/Feb/20 oppdatert: 02/Feb/20
Utvidelsen gjelder til 1. juli 2021

Berørte etter terroren 22. juli 2011 har fått en ny utvidelse av retten til bistandsadvokat.

I brev fra Oslo tingrett datert 31. januar 2020 står det blant annet: 

"Oslo tingrett har fått henvendelse fra den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli med spørsmål om fortsatt rett til bistandsadvokat etter 22. juli - saken. Vi har fått avklart at forslag til ny lov om voldskadeerstatning ennå ikke er fremmet for Stortinget. Det betyr at en ny lov ikke vil kunne tre i kraft før sommeren. Vi har derfor besluttet å utvide perioden med ytterligere 1 år til 1. juli 2021. Skulle ny lov i kraft før dette tidspunkt må spørsmålet om dekning av slike utgifter vurderes opp mot denne."

Vi anbefaler alle berørte om å bruke brevet under som dokumentasjon i kommunikasjonen med sine bistandsadvokater.

Last ned brevet her.