AKTUELT

Nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet

Publisert: 12/Jun/24 oppdatert: 12/Jun/24
10 skisser valgt ut

Nylig ble de 10 skissene til nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet vist frem. Mange spennende forslag. Det blir en god involveringsprosess med berørte, og samarbeid mellom oss i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli - KORO og selvfølgelig juryen hvor både støttegruppen og AUF har egne representanter. 3 skisser som går videre velges ut i slutten av august i år.

Lenke:  Les mer om utvelgelsesprosessen her

Lenke:  Skissene kan du se her