AKTUELT

Nasjonalt minnested i Hole blir på Utøyakaia

Publisert: 14/May/20 oppdatert: 14/May/20
Vedtatt av Hole Kommune i dag.

Flertallet i kommunestyret i Hole stemte for et minnested på Utøyakaia i dag.

Støttegruppen ser på området rundt Utøyakaia som et riktig valg for et minnested i Hole. Det var her mye av dramatikken utspant seg. Der det skjedde. Her kan vi på en verdig og vakker måte minnes de 69 som ble drept på Utøya og de 8 i Regjeringskvartalet under terrorhandlingene 22/7-11.

Et nasjonalt minnested ved Utøyakaia vil oppleves som et meningsfullt sted. Mange berørte oppsøker Utøyakaia allerede. Minnestedet, slik det er vist i skisseprosjekt og reguleringsplanen, vil få historiefortellende kvaliteter og understreker forbindelsen mellom hendelsene i Oslo og på Utøya. Minnestedet blir en del av en helhet hvor minne og læring om hendelsene 22. juli 2011 skjer i direkte forbindelse med stedene der terrorangrepene fant sted.

Et minnested på Utøyakaia blir dermed siste ledd i en minne- og læringsforbindelse fra 22. juli-senteret og et kommende minnested i det nye Regjeringskvartalet til læringssenteret «Hegnhuset» og minnestedet «Lysningen», begge på Utøya. En slik plassering er i tråd med internasjonal praksis, hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.