AKTUELT

Invitasjon til lærerkurs for berørte av 22. juli

Publisert: 19/Aug/21 oppdatert: 19/Aug/21
Kurs på Utøya 20. - 22. sept. 2021

Lærerkurs for berørte av 22. juli terroren

I samarbeid med Den nasjonale støttegruppen inviterer Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya lærere som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 20.-22. september 2021. 

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. 

Nå lanseres det et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har uttrykt interesse for et slikt kurs. Samlingen tar for seg temaer som hvordan undervise om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Årets kurs vil foregå på Utøya 20.-22. september 2021.

Kurset er gratis og både reise og opphold blir dekket.

Lærerkurset gir:

  • Kjennskap til hvordan Utøya brukes i undervisning i dag.
  • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
  • Økt kompetanse, og innsikt i, å undervise om konspirasjonsteorier, forebygging av hatefulle ytringer og kontroversielle temaer
  • Økt kompetanse, og innsikt i, hvordan en kan tilrettelegge for barn og unges demokratiske engasjement og globale medborgerskap
  • Erfaringsutveksling med andre lærere berørt av 22. juli.

Les mer om kurset og om hvordan du melder deg på gjennom Wergelandsenterets sider.