AKTUELT

Internasjonal kongress for berørte etter terror

Publisert: 24/Nov/19 oppdatert: 24/Nov/19
Den VIII internasjonale kongressen ble avholdt 21. - 23. november 2019

Den 21. – 23 november 2019 ble den VIII internasjonale kongressen for berørte etter terror avholdt i Nice, Frankrike. Styret i Den nasjonale støttegruppen var representert. Vi møtte flere internasjonale delegater og fikk mange nyttige kontakter, blant annet Alpha Cheng som ble utnevnt til “Young Australian of the year” I 2017 og nylig fått stipendiat hos Donald Mackay Churchill Fellowship som jobber for å motvirke økningen av voldelig ekstremisme. Vi har også fått kontakt med berørte fra Sverige og Danmark som er interesserte i å høre mer om hvordan støttegruppen etter 22. juli arbeider i Norge.

700 delegate var til stede. De aller fleste direkte berørt av terror. Under avslutningsseremonien var det 14 berørte fra 14 forskjellige land som leste opp deler av et internasjonalt manifest mot terror. Alle leste på sine egne språk. Det ble veldig sterkt og verdig.

Seremonien ble avsluttet med at alle la ned hvite roser på scenen.

Panelrunde

14 språk 14 nasjonaliteter