AKTUELT

Informasjon om ny rettssak

Publisert: 07/Jan/22 oppdatert: 07/Jan/22
Berammet fra 18/1 til 21/1-22


 

 

Den 18. januar starter en ny rettsrunde mot terroristen. Bakgrunnen er at han begjærer seg prøveløslatt. Vi vil derfor her forsøke å svare på noen spørsmål som kan oppstå i forbindelse med dette. 


 

 

Skulle noe være uklart ber vi berørte av terrorangrepene ta kontakt med oss på stottegruppen@22.juli.info

 

 

Skulle noe spesielt skje under rettssaken hvor Støttegruppen mener det er viktig å gå ut med informasjon til våre medlemmer (for eksempel hvis det blir spekuleringer eller lignende) så vil vi gjøre dette. Medlemmer av Støttegruppen vil motta e-post. Vi informerer også på vår Facebookside

 


 

Hvorfor gjør han dette?

Når minstetiden i en forvaringsdom har utløpt har den innsatte rett til å be om prøveløslatelse. Dette er noe terroristen benyttet seg av i 2021. Påtalemyndighetene har motsatt seg dette, noe som betyr at saken havner i retten. Saken er berammet fra 18. januar 2022 og vil foregå i Telemark fengsel, avdeling Skien. 

 


 

Hvor lang tid varer rettssaken?

I utgangspunktet er det satt av tre dager til saken, men en har satt av totalt fire dager i fall det kommer opp noe uforutsett.

 


 

Hvordan vil mediedekningen bli?

Rettssaken vil bli filmet. Som følge av pandemien og antallsbegrensinger er det kun NTB som har fått tillatelse til å filme saken. Filmingen vil bli distribuere via en TV-pool ordning. 

 

 


Det er kun nasjonale medier som følger saken direkte i Skien fengsel. Det er da opp til forskjellige medier å kontakte NTB for å få tilgang til filmingen, og media vil etter det vurdere hvordan dette ønskes brukt NTB sitt materiale, innenfor det som er gitt tillatelse til. 

 

 

Det vil være noe presse som vil følge rettssaken på videolink fra Oslo tingrett. 

 

 


Det er ikke gitt signal pr. nå på at rettssaken vil sendes direkte fra noen av TV selskapene, men de vil sannsynligvis vise klipp i nyhetssendinger. 

 


 

I den direkte videooverføringen fra rettsalen skal alle medier legge inn en forsinkelse fra det som vises. 

 

 


Støttegruppen har i uttalelser til media bedt de vise aktsomhet i omtale av rettssaken.

 

 


Vil han slippe ut?

Nei. Statsadvokaten har vært tydelig på at terroristen anses som for farlig og det er derfor ingen grunn til å forvente at han vil få innvilget sin søknad om prøveløslatelse

 

 


Hva gjør Støttegruppen i denne saken?

Representanter fra styret i Den nasjonale støttegruppen vil følge rettssaken på stream fra Oslo tingrett. Skulle noe oppstå vil vi informere medlemmer på e-post og på vår Facebookside. 

 

 


Hvem kan jeg ta kontakt med om dette blir vanskelig? 

Rettssaken kan naturlig nok føre til en retraumatisering for oss som er berørt av terroren. Vi minner derfor om NKVTS (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) sine råd for håndtering av reaksjoner. De finner du på hjemmesidene til NKVTS her. 

 

 


Trenger du noen å snakke med finnes det en rekke hjelpetelefoner, det er også mulig å ta kontakt med din lokale LOS.