AKTUELT

Informasjon om nasjonalt minnested på Utøyakaia

Publisert: 01/Jul/20 oppdatert: 02/Jul/20
Orientering til etterlatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dialog med Støttegruppen etter 22. juli og Statsbygg sendt ut informasjon til etterlatte om arbeidet med det nasjonale minnestedet på Utøyakaia i Hole kommune.

Les informasjonen her.