AKTUELT

Høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

Publisert: 08/May/19 oppdatert: 08/May/19
Høringen omhandlet nytt regjeringskvartal (Stortingsmelding nr. 21)

7. mai deltok støttegruppen og AUF i en viktig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Høringen omhandlet Nytt regjeringskvartal (Meld. St. 21 (2018-2019). Vårt fokus var 22. juli senteret og bevaring av senteret der det er. Dette er en viktig sak for oss, og vi fikk inntrykk av at vi ble hørt.

Her kan du lese støttegruppens innlegg:

"Åpen spørretime i Stortinget 7. mai 2019 om Regjeringskvartalet

Høringsnotat til Kommunal- og forvaltningskomiteen om Meld. St. 21 (2018-2019) «Regjeringskvartalet».

Vi i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er bekymret for fremtiden til 22. juli-senteret i regjeringskvartalet. Støttegruppen ser faren for at vi kan miste senteret der det er lokalisert i dag, og at de virkelige sporene etter 22. juli dermed kan bli borte for alltid. Vi tenker spesielt på hovedrommet hvor historien fortelles med tidslinjen og de sterke twitter meldingene. Dette romme er omtalt i offentlige dokumenter som «Østre paviljong».

Rommet viser tydelige spor etter bomben og gir en helt unik arena for læring.

Vi er sterkt opptatte av senteret og det er også våre medlemmer som alle er direkte berørte, dvs. etterlatte og deres familier, overlevende og deres foreldre.

Det norske demokratiet er ingen selvfølge. 22. juli-senteret minner oss om at demokratiet alltid vil være truet, også i Norge. Å fjerne 22. juli-senteret fra der det ligger i dag er å vesentlig svekke muligheten til å fortelle en troverdig historie om denne dagen til fremtidige generasjoner.

«Å fortelle historien om det som skjedde der det skjedde» er i tråd med nasjonal og internasjonal praksis. Nærliggende eksempler er kafébygget (Hegnhuset) på Utøya og 9/11 Memorial and Museum i New York City. Vi som samfunn må derfor ikke ødelegge det vi sammen har fått til i 22. juli-senteret.

Historie og læring om 22. juli der det skjedde er den røde tråden i aksen som går fra regjerings­kvartalet, via Utøyakaia og over til Utøya. Med 160.000 besøkende siden åpningen sommeren 2015 og med besøk av 40 skoleklasser hver måned er 22. juli-senteret den tyngste enkeltdelen i denne aksen.

Senteret har høstet internasjonal anerkjennelse. Ikke for å være et museum - eller et minnesmerke, men for å være en naken og brutal dokumentasjon av hva som skjedde 22. juli. Hvis 22. juli-senteret flyttes ut av Høyblokken, forsvinner en av de viktigste kunnskapspilarene for å kunne forstå.

I over ett år har vi vært i dialog med Statsbygg og departementet om permanent lokalisering av senteret i høyblokka. Gjennom prosessen har støttegruppen og AUF fått bistand av ekspertise med minnefaglig- og arkitekt kompetanse. Vi har lagt ned mye tid og krefter i dette og vi har vært konstruktive og samarbeidsvillige.

At planleggerne av det nye regjeringskvartalet og regjeringen 8 år etter terrorangrepene og etter et helt år med møter og prosesser ennå ikke har fått på plass en akseptabel løsning for 22. senteret har gjort oss berørte utålmodige.    

Vi vet også at dess lenger tid som går, og dess flere biter av puslespillet i regjeringskvartalet som settes på plass, dess mindre handlingsrom blir det igjen til 22. juli senteret.

Støttegruppen ber derfor om at kloke stemmer i regjeringen og i Stortinget nå tar til orde for denne samfunnsmessig viktige saken. Og det må skje nå, mens det ennå er tid."

--

Innleggene våre ble også tatt opp, og du kan se både innleggene og programmet på Stortingets side.

 

Innleggene våre er de to siste, og AUF sitt innlegg starter etter 25 minutter. Støttegruppens etter 32 minutter.