AKTUELT

Ekstremismekommisjonens rapport

Publisert: 02/Mar/24 oppdatert: 02/Mar/24
NOU 2024:3

Fredag 1. mars ble Ekstremismekommisjonens rapport overlevert til Regjeringen. Rapporten har fått tittelen "Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet".

Fra oppnevnelse i juni 2022 til ferdig rapport 1.mars 2024 har kommisjonens medlemmer utarbeidet en rapport på nesten 509 sider, med en rekke gode anbefalinger. Lisbeth Røyneland, styreleder i Støttegruppen, har vært del av 17 medlemmer i kommisjonen.

Nå er det Regjering og Storting som må gjøre gode anbefalinger om til gjennomførbar handling med økonomiske midler som trengs.

Les eller last ned rapporten på Regjeringens side: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-3/id3027182/