AKTUELT

Behandling i Stortinget - 22. juli-senteret

Publisert: 18/Jun/19 oppdatert: 19/Aug/19

Stortinget behandlet fremtiden til 22. juli-senteret.

Det er varmende og godt å høre Kommunal- og forvaltningskomiteens omtale av 22. juli-senteret på Stortinget i dag. Stortingsrepresentantene anerkjente senterets betydning på tvers av partitilhørighet. De presiserte hvor viktig det er at senteret forblir i høyblokken der det skjedde. Innstillingen ble vedtatt under Stortingets stemmegivning.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli vil takke komiteen og Stortingsrepresentantene for å være lydhøre overfor AUF og oss etter høringen på Stortinget. Det er også reflektert i innstillingen til Stortinget som ble behandlet i dag. 

22. juli-senteret er viktig for samfunnet vårt for at vi ikke skal glemme det som skjedde, for å lære fremtidige generasjoner om hva som skjedde og for å hegne om demokratiet vårt. Senterets forteller den ekte historien der det skjedde og vil bidra til motbevise konspirasjonsteorier som har oppstått, og som kan oppstå i fremtiden. Det er kanskje vanskelig for enkelte å forstå betydningen av å bevare senteret der det skjedde nå som sporene fortsatt er tydelige på så mange bygninger i Regjeringskvartalet. Husk derfor at 22. juli-senteret vil stå igjen som det eneste ekte beviset på angrepet mot vårt demokrati når det nye regjeringskvartalet er ferdig bygget. Alle andre spor vil da være slettet.