AKTUELT

Årsmøtet 2020

Publisert: 08/Nov/20 oppdatert: 09/Nov/20
Gjennomføres digitalt 22/11-20

Dato: Søndag 22. november 2020, kl. 10:00 – 13:00
Sted: Digitalt på Teams

Dagsorden og dokumentasjon

1. Åpningstale ved Kunnskaps- og Integreringsminister Guri Melby
2. Konstituering. Lenke til dagsorden.
3. Årsberetning: Lenke til årsberetningen 2019.
4. Regnskap: Lenke til revisors beretning.
5. Handlingsplan: Lenke til handlingsplan 2020/2021.
6. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.
7. Vedtektsendring: Lenke til vedtektene.
7. Budsjett: Lenke til budsjett
8. Valg

Grunnet den pågående pandemien gjennomføres møtet digitalt.

Kunnskaps- og integreringsminister
Guri Melby