AKTUELT

Årsmøte 24. april 2022

Publisert: 09/Apr/22 oppdatert: 09/Apr/22

Kl. 0900 - 1400 på Clarion Hotel Oslo

Årsmøte avholdes på Clarion Hotel Oslo, kl. 0900 - 1400.

Dagsorden:

1.       Åpningstale ved statsminister Jonas Gahr Støre

2.       Konstituering
          Valg av møteleder, valg av 1 medlem til å føre protokoll og 2 medlemmer til å signere protokollen.
          Godkjenning av møteinnkallingen

3.       Årsberetning: /Userfiles/Upload/files/%C3%85rsberetning%202021.pdf
 

4.       Regnskap

 

5.       Organisasjonsutvikling: /Userfiles/Upload/files/St%c3%b8ttegruppen-Organisasjonsplattform.pdf

 

6.       Innkomne forslag: /Userfiles/Upload/files/Innkomne%20endringsforslag%20til%20organisasjonsplattform.pdf

 

7.       Handlingsplan 2022/2023: /Userfiles/Upload/files/Handlingsplan%202022-2023.pdf
 

8.       Vedtekter: /Userfiles/Upload/files/Vedtekter%202021.pdf

 

9.       Budsjett: /Userfiles/Upload/files/2022%20Budsjett%202022.pdf
 

10.     Valg

 

Lunsj og vel hjem