AKTUELT

Årsmøte 2024

Publisert: 22/Jan/24 oppdatert: 09/Apr/24
Søndag 21. april 2024

Årsmøte i Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli

Sted: Thon Hotell Oslofjord, Sandvika
Tidspunkt: Søndag 21.april 2024 kl. 10.00 – 13.30
Deltagelse: Personlig oppmøte eller digital påmelding innen gitt frist

 

Dagsorden

1. Velkommen ved styreleder
2. Åpningsinnlegg ved invitert gjest
3. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av to medlemmer til å føre protokoll
  • Valg av to protokollunderskrivere
  • Bekrefte antall stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Årsberetning
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Virksomhetsplan 2024
7. Budsjett 2024
8. Forslag til vedtektsendringer
9. Innkomne forslag
10. Valg

-----------------------

Dokumentasjon: 

Agenda

Årsberetning

Virksomhetsplan

Forslag til vedtektsendringer

Valgkomiteens innstilling