AKTUELT

Årsmøte 2023

Publisert: 16/Jan/23 oppdatert: 14/Apr/23
Søndag 23. april 2023 kl. 09:30 

Årsmøte i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli avholdes søndag 23. april 2023 kl. 09:30

Sted:  Quality Hotel™ River Station, Dr. Hansteinsgate 7Drammen

Digitalt oppmøte etter påmelding.

 

Dagsorden:

1. Åpningstale

2. Konstituering

- Valg av møteleder

- Valg av 1 medlem til å føre protokoll og 2 medlemmer til å signere protokollen

- Godkjenning av møteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap og revisjon

5. Virksomhetsplan 2023

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Justert logo

9. Vedtekter

10. Valg

 

Kl. 14.00 Vel hjem ☺

Vær oppmerksom på at påmeldingsfristen til digital deltakelse er 16. april.
Ta kontakt med oss på epost  gro.lindstad@stottegruppen22juli.no  hvis du er medlem og ikke har mottatt lenke til påmelding.

PS!  Enkelte justeringer i programmet kan forekomme.