AKTUELT

Angrepene i Kongsberg og hjelpetilbud

Publisert: 14/Oct/21 oppdatert: 14/Oct/21
Vanskelige reaksjoner?

Kjære berørte,

Hendelser som den i Kongsberg i går kan for de som har opplevd traumatiske hendelser være en utløsende trigger og lede til reaksjoner som er vanskelige å håndtere.

Derfor vil vi informere om du har akutt behov for å snakke med noen så finner du en oversikt over tilgjengelige hjelpetelefoner og nettsteder på nettsidene til Rådet for psykisk helse .

Vi vil også minne om los- funksjonen for berørte etter 22. juli. Losene kan være behjelpelige med å etablere kontakt med relevante instanser som for eksempel innen helse. Du finner mer informasjon om los- funksjonen og kontaktinformasjon til din lokale los på nettsidene til støttegruppen .

Den Nasjonale Støttegruppen har i dag tatt kontakt med ordføreren i Kongsberg og uttrykt vår dypeste medfølelse og informert om at hvis det er bruk for vår erfaring så er vi tilgjengelige for å bistå kommunen.