AKTUELT

22. juli-senteret på vei tilbake til høyblokka

Publisert: 22/Feb/22 oppdatert: 22/Feb/22
En viktig milepæl

I dag (22/2-22) er en viktig milepæl for 22. juli-senteret sin reise tilbake til der det hører hjemme: I høyblokka i regjeringskvartalet. 

22. juli-senteret er viktig for samfunnet vårt for at vi ikke skal glemme de som ble fratatt livet, for å lære fremtidige generasjoner om hva som skjedde og for å hegne om demokratiet vårt.

I senteret i dag er det sterkt å høre tidsvitner fortelle om den mørke sommerdagen i 2011. Om hva de så, og hva de opplevde, hva de hørte, og hva de følte på da det smalt.

Eller, når etterlatte forteller historiene om de som ble drept.

Om hvem de var, og hvilke spor de etterlot seg.

Når senteret flytter tilbake i 2025, vil fortellingene om 22. juli om mulig bli enda sterkere – fortalt nettopp der terroren skjedde.

Det kan være vanskelig å forstå hvor viktig det er å bevare senteret der det skjedde, nå som sporene fortsatt er tydelige på så mange bygninger i Regjeringskvartalet.

Derfor må vi huske at 22. juli-senteret vil stå igjen som det eneste ekte beviset på terroren når det nye regjeringskvartalet er ferdig bygget.

Andre spor vil da være slettet.

 

Vi i støttegruppen ser frem til et fortsatt godt samarbeid om senteret med departementet, 22. juli-senteret og AUF i årene fremover.

 

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-starter-byggingen-av-permanent-22.-juli-senter/id2901705/

Pressemelding fra Statsbygg:
https://www.statsbygg.no/nyheter/bygger-nytt-22-juli-senter

 

BILDE PÅ BYGGEPLASS: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Fra venstre: kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg, leder i AUF Astrid Hoem, kunnskapsminister Tonje Brenna, leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Lisbeth Røyneland og direktør for 22. juli-senteret Lena Fahre, foran byggeplassen i regjeringskvartalet.