AKTUELT

22. juli-senteret arrangerer fire nye kvelder

Publisert: 11/Sep/19 oppdatert: 11/Sep/19

Tema: 2011-2019: Arven fra 22. juli og den ‘nye’ høyreekstremismen

Selv om senteret er stengt pga den forestående rehabiliteringen av høyblokken åpner de dørene 19. september for et kveldsarrangement. De tre andre arrangementene holdes i Deichmans lokaler på Grünerløkka i Oslo. 

22. juli-senteret ønsker velkommen til en rekke arrangementer om den såkalt ‘nye’ høyreekstremismen som i stor grad dyrkes frem på nett. Gjennom fire kvelder viet ulike temaer setter de i høst fokus på fenomener som incels, chankultur, antifeminisme, islamofobi og Eurabiakonspirasjonen og spør:

  • Hva kjennetegner den ‘nye’ høyreekstremismen?
  • Hva er trusselen fra ytre høyre og har vi tatt den på alvor?
  • Hva er status i det offentlige ordskiftet?
  • Hvilket ansvar påhviler mediene?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge i skolen?
  • Hva gjøres for å trygge norske muslimer og hvordan opplever muslimer situasjonsbildet?
  • Hvordan har Norge forvaltet arven etter 22. juli?

Les mer på 22. juli-senterets sider.

Følg med på 22. juli senterets WEB- og Facebook-sider.