AKTUELT

22. juli markeringen 2019 Utøya

Publisert: 25/Jul/19 oppdatert: 25/Jul/19

Opptak og taler fra markeringen

Opptak fra nyhetssendingen på NRK.  

 

Tale ved Lisbeth Kristine Røyneland, leder støttegruppen

"Kjære alle sammen

I dag er det åtte år siden 77 uskyldige mennesker ble frarøvet livet i det verste terrorangrepet på norsk jord.

8 mennesker i Regjeringskvartalet - 69 her på Utøya.

I dag minnes og hedrer vi de som ble drept, de som ble skadd og alle som bærer med seg merker fra den dagen.

Motivert av høyreekstreme ideer forsøkte terroristen å ramme hjertet av den norske stat: departementene, og det utøvende organ: regjeringen – og han forsøkte å ta fra oss framtiden: ungdommen.

Terroristen slo til der det gjorde som vondest her på Utøya – mot våre barn.

Selv om det er 8 år siden terrorangrepet, har mange fremdeles behov for hjelp – men har ikke blitt fanget opp av systemet.

Derfor har støttegruppen, i samarbeid med helsemyndighetene og RVTS, fått på plass en helt ny tjeneste som vi håper skal hjelpe berørte.

Dette kalles en «los»-funksjon - en tjeneste som skal bistå berørte med å finne frem i systemene, og bidra til at de får den riktige hjelpen.

Støttegruppens mål er at dette i fremtiden kan bli en tjeneste for andre med lignende utfordringer.

Første juli i år ble 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet innlemmet i Kunnskapsdepartementet.

Det er et godt signal og gir senteret en enda viktigere plass som historisk vitnesbyrd – og arena for læring og kunnskap.

Kunnskap er – sammen med engasjement og empati - vårt fremste forsvar mot hat og vold.

Vi ser en tydelig utvikling i verden der fornektelse av historiske hendelser blir mer vanlig.

Det gjør bevaringen av de fysiske sporene enda viktigere.

At senteret er plassert nettopp der det skjedde gir det en ekstra tyngde og viktighet.

Selv om senteret skal midlertidig flyttes under nybyggingen av regjeringskvartalet, vil det komme tilbake til høyblokken – der det hører hjemme.

Det har heldigvis et samlet storting og regjeringen forstått.

I juni fikk vi se de første skissene til minnestedet på Utøyakaia. Vannet, utsynet mot Utøya, kaiområdet med ny gjesteplass og sollyset er viktige elementer. Jeg er trygg på at det blir et vakkert og verdig minnested.

Denne sommeren er det etablert et nytt vakkert prosjekt her på Utøya, "Minneboken". Den befinner seg i Hegnhuset, i bygget hvor det gamle kafébygget er bevart på innsiden og som brukes for ulike demokratiprosjekter.

Minneboken er fortellingene om våre kjære. Fortellinger om levd liv og hva som engasjerte dem.
Boken vil gi mange nye generasjoner mulighet til å bli litt kjent med alle de som ble så brutalt revet bort. 

Jeg er sikker på at dette blir et vakkert og fint prosjekt. Det vil inngå som en viktig og sentral del av helheten som er skapt her på Utøya: Å minnes, lære og engasjere.
Mange familier har bidratt til dette viktige og følsomme arbeidet – og jeg er trygg på at enda flere vil bidra etter hvert.

Tusen takk til alle som er sammen med oss her i dag, for å minnes våre kjære.    

Vi ærer dem ved å minne om hvilke verdier de var en del av, og som 22. juli var et angrep på.

Vi vil holde hjertene våre varme.  

Vi glemmer dere aldri!"

 

Diktopplesning av Merete Stamneshagen, støttegruppen

Diktet er skrevet av Therese Didriksen

"Eg gret for blomane som vart tråkka på.

Eg gret for dei som att
fekk stå.

Eg gret for det veksande blomehav.

 

Eg gret for kvar einaste

blomegrav.
 

Eg gret for kvart andlet fylt
av pine.

 

Eg gret for dei som miste blomane sine.
 

Eg gret for den hjelpande
hånd.

 

Eg gret for dei nære
bånd. 

 

Eg gret for kjærleik i gode
ord.


Eg gret for håp på svart
jord.

 

Sanninga rann endeleg
inn.

 

No gret eg for blomen
min."