AKTUELT

22. juli markeringen 2019 Regjeringskvartalet

Publisert: 25/Jul/19 oppdatert: 25/Jul/19

Opptak og taler fra markeringen

Opptak lagt ut på Regjeringens side.

Opptak fra nyhetssendingen til NRK

Talen til statsminister Erna Solberg finner du på Regjeringens side. 

 

Tale ved Tor Inge Kristoffersen, styremedlem støttegruppen

"Kjære alle sammen,

Velkommen til minnemarkering for ofrene etter terroren 22. juli 2011.

Den 22. juli 2011 var jeg på jobb i Høyblokka her i Regjeringskvartalet.

En terrorist, som var uenig med Regjeringens politikk, sprengte en kraftig bombe på utsiden av bygget. Åtte mennesker ble drept, og mange ble skadet. Terroristen hadde som mål å ramme den sittende folkevalgte regjeringen ved å drepe alle som var på jobb denne dagen. I tillegg ønsket han å få Høyblokka, hvor Statsministeren hadde kontor, til å rase sammen.

Terroristen fortsatte til Utøya. Målet hans var å ramme en politisk ungdomsorganisasjon som han var uenig med. Der rakk han å drepe 69 mennesker. Unge mennesker ble drept fordi de var politisk aktive.

Her i Regjeringskvartalet ble mennesker drept fordi de var på jobb for en folkevalgt regjering.

Det er bare åtte år siden terrorangrepene, men hver dag ser vi at de samme tankene som inspirerte Behring Breiviks handlinger ulmer i kommentarfeltene på internett.

Jeg vil derfor benytte denne anledningen til å minne om at vi må kjempe mot de mørke kreftene. Vi må huske på at demokratiet vårt ikke er kommet av seg selv. At vi har kjempet for det, og at vi fortsatt må være på vakt for demokratiet og for friheten vår.

Vi må ikke la noen blant oss trues eller hetses bort fra politiske verv. Hver enkelt av oss må tørre å stå imot når noen sier at andre er mindre verdt. Vi må forsvare demokratiet med ord og handlinger hver eneste dag. Vi må rett og slett bry oss!

For mange som er til stede her i dag er ikke bare 22. juli en hendelse som ligger åtte år tilbake i tid. Flere av oss bærer denne hendelsen med oss hver dag. Noen bærer den som arr på kroppen, noen som arr i sjelen. På denne minnedagen vil vi forsøke å bære det vonde sammen. Vi sørger sammen med de som sørger, og vi føler med de som har det vondt.

Men vi ser samtidig fremover. Vår felles oppgave – hver eneste dag – er å jobbe for å avverge lignende terrorhandlinger i fremtiden.

I dag skal vi høre tale fra Støttegruppens leder, Lisbeth Kristine Røyneland. Etter Lisbet taler AUFs leder Ina Alvilde Rangønes Libak. Deretter får vi høre Statsminister Erna Solberg. Etter Solbergs tale vil navnene på alle som ble drept 22. juli 2011 bli lest opp. Hanne Sørvaag skal synge for oss."

 

Tale ved Lisbeth Kristine Røyneland, leder støttegruppen

"Kjære alle sammen,

I dag er det åtte år siden 77 uskyldige mennesker ble frarøvet livet i det verste terrorangrepet på norsk jord.

8 mennesker her i Regjeringskvartalet - 69 på Utøya.

I dag vil vi minnes og hedre de som ble drept, de som ble skadd og de som er forandret for alltid.

Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati - mot mennesker i og rundt regjeringskvartalet, og mot de mest sårbare – våre barn og unge voksne på AUFs sommerleir.

Åtte år etter har fremdeles mange behov for hjelp, men har ikke blitt fanget opp av systemet.

Derfor har støttegruppen, i samarbeid med helsemyndighetene og RVTS, fått på plass en helt ny tjeneste som vi håper skal hjelpe.

Denne tjenesten kalles en «los»-funksjon, - en tjeneste som skal bistå berørte med å finne frem i systemene, og dermed bidra til at de får den riktige hjelpen.

Støttegruppens mål er at dette i fremtiden kan bli en tjeneste for andre med lignende utfordringer.

Det er i år også igangsatt to store forskningsprosjekter på langtidsvirkninger av terror.

Resultatene vil gi oss verdifull kunnskap, som igjen kan hjelpe oss å forstå - og være til hjelp for de som kommer etter oss.

I fjor fikk vi dette flotte minnestedet i Regjeringskvartalet. I årene som kommer vil regjeringskvartalet være preget av å være en stor byggeplass.

Det er derfor godt å vite at dette minnestedet vil bestå gjennom hele byggeperioden - godt beskyttet av lindetrærne og skjermende gjerder.

Første juli i år ble 22. juli-senteret innlemmet i Kunnskapsdepartementet. Det er et godt signal og gir senteret en enda viktigere plass med departementet i førersetet.

Sammen med engasjement og empati, vil kunnskap alltid være vårt fremste forsvar mot hat og vold.

Vi ser en utvikling i verden der fornektelse av historiske hendelser blir mer vanlig. I sammenheng med dette ser vi flere farlige konspirasjonsteorier.

Det gjør bevaringen av de fysiske sporene enda viktigere.

Og derfor er det så viktig at senteret er plassert nettopp der det skjedde. Det gir det en ekstra tyngde og nærhet til historien.

Selv om senteret nå må flyttes midlertidig i byggeperioden skal det komme tilbake til høyblokken – og det er der det hører hjemme.

Det er vi glade for at et samlet storting har forstått og slått fast.

Det gode arbeidet som gjøres i 22. juli-senteret og i Hegnhuset på Utøya blir lagt merke til internasjonalt.

Vi merker godt at mange ser hva som er utrettet her hos oss, og hvor viktig dette arbeidet er for å forhindre radikalisering, hegne om vårt demokrati og lære våre unge om demokratisk medborgerskap.

Medborgerskap for alle er grunnmuren i vårt samfunn.
Alle skal føle at de hører til, og det må vi ta vare på.

Tusen takk for at dere er sammen med oss her i dag, for å minnes våre kjære, de vi mistet.

Vi glemmer dem aldri! "