AKTUELT

10 år etter 22. juli 2011

Publisert: 05/Mar/21 oppdatert: 18/Mar/21
Arrangementsrekke ved 22. juli-senteret

22. juli-senteret vil tilby en rekke arrangementer i år.

 
 
I markeringsåret er det tid for å gjøre opp status. Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

 
 
Arrangementsrekken starter 8. april 2021 med et digitalt åpningsarrangement, hvor senteret forsøker å legge premissene for de øvrige arrangementene. Les mer på 22. juli-senterets sider
 

Første arrangement tar for seg disse temaene

I år er det mange som krever at samfunnet tar et oppgjør med tankegodset som motiverte terroristen, men hva ligger egentlig i et slikt oppgjør? Hva har vi snakket om? hva har vi ikke snakket om? Hva bør vi snakke mer, og kanskje mindre om, 10 år etter 22. juli 2011?

I panelet sitter leder for støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Oslo AUF, Varin Hiwa, Fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune, Tonje Brenna, styremedlem i Benjamins minnefond, Beatriz Jaquotot og forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving.

Samtalen fasiliteres av Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret

Når: 8. april 2021, kl. 18.00-19.30
Streames