Hopp til hovedinnhold
1/5-12: Nyhetsbrev for mars og april 2012
Mye har skjedd siden sist. Rettsaken er i gang og den påvirker oss alle, uansett om vi følger den eller ikke.

Samling mars i Bodø – Forberedelser til rettsaken

15.-16. mars var mellom 30-40 personer samlet i Bodø for å forberede seg til rettsaken. Det ble gitt info om beredskapen til Bodø kommune i forbindelse med rettsaken av Stian Wik Rasmussen. Tingretten i Bodø v/Sorenskriver orienterte om rettsaken og den praktiske gjennomføring. Til slutt ble det gitt en lengre orientering av Siv Hallgren fra Advokatfirmaet Elden som er en av de koordinerende bistandsadvokatene i saken. Basert på de tilbakemeldinger vi har fått hadde mange stor nytte av den informasjonen som ble gitt.

Vedlagt ligger brev fra Helsedirektoratet, med fire vedlegg som gir informasjon og råd rundt rettsaken.

Status på korrespondanse

Kun én av de kommunene som fikk tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen har svart til Styret i Støttegruppen på seks konkrete spørsmål om hvilket tilbud kommunene har til, etterlatte, overlevende og berørte. Styret følger opp denne saken videre.

Styret er opptatt av at alle burde få den hjelpen de har krav på, men vi er avhengig av tilbakemelding fra dere på om alle får den hjelpen de skal ha. Om dere føler dere blir godt tatt vare på, så gi oss en tilbakemelding på det også!

Selvhjelp Norge

Nordland er et stort fylke og det er langt mellom folk. Styret for Støttegruppa i Nordland har jobbet med å finne muligheter for å kunne danne små lokale grupper for å snakke om hvordan man håndterer hverdagen etter 22. juli for dem som ønsker det. Vi vet at en slik gruppe er dannet i en kommune, og at det har fungert bra der. Helsedirektoratet har opprettet en egen organisasjon som heter Selvhjelp Norge som passer veldig godt til å kunne bidra til å danne slike lokale grupper. Vedlagt ligger informasjon om Selvhjelp Norge. Er det noen som føler at det trenger et slik tilbud så ta kontakt med oss i Støttegruppa eller ta direkte kontakt med selvhjelp Norge sitt distriktskontor for Nord-Norge.
Tlf: 46 77 82 04

 Fokus fremover

Styret har for de neste månedene valgt å fokusere på ungdom og skole. Det nærmer seg eksamenstid og flere kan komme til å slite med konsentrasjonsvansker i forbindelse med rettsaken. I den forbindelse har Utdanningsminister Kristin Halvorsen sendt ut et brev med informasjon om regler rundt fravær, eksamen, karakterer og opptak som vi har vedlagt. Merk: Dette er den versjonen med de korrekte fristene.

Om noen føler de ikke får den tilretteleggingen de har krav på, så gi oss beskjed.

 Samling til høsten

Styret har satt dato for neste samling. Det blir 14.-16. september, med Hurtigruta fra Bodø-Rørvik t/r.

Planen er å møtes i Bodø kl 1200 på fredagen, og ha foredrag/diskusjoner fram til kl 1600. Deretter går vi om bord på hurtigruten rundt kl 0100 på natten. Det blir en del aktiviteter om bord, men ingenting er fastsatt enda. Vi kommer tilbake til Bodø rundt kl 1200 på søndagen, og kan nå fly hjem på en god måte. Skipene vi reiser med blir M/S Kong Harald og M/S Richard With.

Tema for denne samlingen er skole, jobb og utdanning – konsentrasjonsvansker, tilrettelegging, mestring. Vi ønsker å få med oss Fylkeskommunen, Universitetet i Nordland, Høgskolene, NAV og andre som kan gi oss et innblikk i dette.

Styret for Støttegruppen etter 22. juli Nordland

Ytterligere informasjon finner du her:

Brev fra Helsedirektoratet om råd i forbindelse med rettsprosessen

Vedlegg 1: Informasjon rettsprosessen

Vedlegg 2: Råd i forhold til rettsaken

Vedlegg 3: Informasjon om familievernkontor

Vedlegg 4: Informasjon til elever og privatister

Brev fra Utdanningsministeren: Regler rundt fravær, eksamen, karakterer og opptak

Fra Støttegruppen: Om media

Informasjon fra Selvhjelp Norge


Tilbake