Hopp til hovedinnhold
10/3-13: Oppreisning/erstatning og konsekvenser for lån og stipend
Oppreisning/erstatning skal ikke regnes som formue.  Lån/stipend skal heller ikke reduseres fordi man har fått oppreisning/erstatning.

Formueberegning i selvangivelsen:

Oppreisning/erstatning skal ikke regnes som formue.  Det er viktig å vedlegge vedtaket fra kontoret for voldsoffererstatning til selvangivelsen, slik at dette beløpet ikke blir formueberegnet.  Det vil da heller ikke gå ut over lån/stipend.

 

Lånekassen:

Om Lånekassen gjør en feil her og nekter stipend, skriv klage og legg ved vedtaket fra Kontoret for voldsoffererstatning som dokumentasjon på personskade.  Dette er regulert i utdanningsstøtteloven. Unntaket står i § 29-7. 

 

Referanser til lovtekst:
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2012 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II. Forskriften ble endret 13. desember 2012 av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II. Endringen trer i kraft straks.

§ 29-7 Erstatnings- og/eller forsikringsutbetaling

Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på søkeren. Det ses også bort fra tilsvarende formue og inntekt for søkerens ektefelle. 
Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet."


Tilbake