Hopp til hovedinnhold
8/5-19: Høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite
Høringen omhandlet nytt regjeringskvartal (Stortingsmelding nr. 21)

7. mai deltok støttegruppen og AUF i en viktig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Høringen omhandlet Nytt regjeringskvartal (Meld. St. 21 (2018-2019). Vårt fokus var 22. juli-senteret og bevaring av senteret der det er.

Dette er en viktig sak for oss, og vi fikk inntrykk av at vi ble hørt.

Her kan du lese støttegruppens innlegg


Sindre Lysø og Lisbeth Røyneland

Foto: Andreas Jansen

Innleggene våre ble også tatt opp, og du kan se både innleggene og programmet på Stortingets side: Innleggene våre er de to siste, og AUF sitt innlegg starter etter 25 minutter. Støttegruppens etter 32 minutter.

 

 


Tilbake