Hopp til hovedinnhold
7/4-19: Sammensetning av styret etter årsmøtet
Oversikt over det nye styret, samt årsmøteprotokoll og revisors beretning.

På årsmøtet i dag ble det valgt følgende sammensetning av styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli:

Lisbeth Røyneland, leder, Oslo
Rakel Mortensdatter Birkeli, nestleder, Troms, Finnmark, Svalbard

Styremedlemmer:
Merete Stamneshagen, Hordaland
Tor Inge Kristoffersen, Regjeringskvartalet, Oslo
Mats Kvaløy-Bjørbekk, Trøndelag 
Malene Husby, NY, Nordland
Ingrid Kragh Swang, NY, Buskerud

Vara
Eirik Høie Mortensen, NY, 1. vara, Rogaland
Erik Kursetgjerde, 2. vara, Møre og Romsdal
Dag André Anderssen, 3. vara, Nordland

Dette blir et veldig bra team og vi ønsker våre tre nye styremedlemmer Malene, Ingrid og Eirik hjertelig velkomne.

Vi takker samtidig avtroppende styremedlemmer Sveinung Hjetland, Kristine Sandberg og Tore Remi Christensen for innsatsen!

-----------------

Protokoll fra årsmøtet

Revidert handlingsplan

Revisors beretning

 

------------------

AUF utpekte sin egen representant i styret etter sitt landsmøte i 2018. Det er i henhold til vedtektenes §5.6 «AUF velger selv et medlem som tiltrer styret med tale, forslags- og stemmerett.»

 

AUFs representant er Sindre Lysø. Hans personlige vara er Astrid Willa Eide Hoem. 

 

 


Tilbake