Hopp til hovedinnhold
2/9-18: Kommende filmer og serier om 22. juli
En presisering fra styret i støttegruppen om vår rolle, samt noen råd til berørte.

I løpet av kort tid vil det komme to nye filmer:
Paul Greengrass sin Netflix film «22JULY» og Carl Javér
sin «Rekonstruksjon Utøya»

Oppmerksomheten rundt disse kan fortone seg voldsomt for mange berørte.
Mediedekningen er og vil bli omfattende.

Styret i støttegruppen har behov for å gjenta og presisere vår rolle og understreker at vi ikke er involvert i filmprosjektene direkte. Vi vil ikke involvere oss for mye. Støttegruppa blir jevnlig orientert om filmer som kommer og hvordan de er vinklet, og dette videreformidler vi til våre medlemmer.

Det er mange meninger blant berørte, og det vil være feil av oss å uttale oss om hvordan filmene er eller burde ha vært.

 

Vi minner om rådene fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Rådene kan du lese her.


Tilbake