Hopp til hovedinnhold
17/7-18: Bedre fokus på oppfølging av berørte
 
Støttegruppen etterspurte særlig to tiltak for å bedre situasjonen i møte med Helse- og omsorgsministeren nylig. Vi fikk gehør for dem begge.

Spørreundersøkelsen gjennomført av Støttegruppen etter 22. juli viser at mange fremdeles opplever at de ikke har fått helsehjelpen de har behov for.  Mange av de overlevende og etterlatte sliter i hverdagen. Støttegruppen etterspurte særlig to tiltak for å bedre situasjonen:  

 

  • Bedre hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet
  • Mer kunnskap om langtidskonsekvensene for berørte

 

På bakgrunn av dette vil Helse- og omsorgsdepartementet gi et oppdrag til de regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om å etablere et kontaktpunkt i hver region. Dette skal være en veiviser/los som skal hjelpe de berørte til å finne frem til riktige tjenester/ hjelpetilbud lokalt. Det blir satt 2,5 millioner til dette.

 

I tillegg vil helse- og omsorgsdepartementet sette av 4,5 millioner til at NKVTS kan forske mer på 22 juli.

 

De vil gjennomføre en ny datasamling hvor de blant annet ser på hvordan helsetilstanden til overlevende, pårørende og etterlatte er sju år etter terrorangrepet. 

 

Helseminister Bent Høie møtte styret i Den nasjonale støttegruppen fredag 29. juni. På møtet presenterte støttegruppen undersøkelsen sin, og Høie fortalte om grepene regjeringen tar for å gi de berørte bedre oppfølging.

 

Lenke til resultatene av spørreundersøkelsen:

http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=276

 

Lenke til nyhetssak i VG om saken:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/m64nAg/stoettegruppen-bekymret-for-22-juli-hjelp-mange-varsellamper-som-lyser

 


Tilbake