Hopp til hovedinnhold
21/5-18: Regjeringen styrker arbeidet mot ekstremisme
Bevilger midler til blant annet 22. juli senteret og demokratilæringen på Utøya.

Styrker arbeidet mot ekstremisme

Regjeringa vil også løfte kunnskapen om ekstreme holdninger og 22. juli, og foreslår om lag 3,5 millioner kroner til å styrke tre tiltak:

  • To stillinger på Holocaust-senteret for å styrke forsking og formidling.
  • Til sammen 2 millioner kroner mer til 22. juli-senteret, Utøya AS og Det europeiske Wergelandssenteret for arbeidet med opplæringstilbudet 22. juli og demokratisk medborgerskap. Det er knytta til minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya.
  • OsloMet – storbyuniversitetet får 720 000 kroner til et utdanningstilbud for "jødiske veivisere". Dette vil bidra til flere besøk hos norsk skoleungdom som igjen vil gi kunnskap om jødisk kultur og redusere antisemittisme.

 

Les Regjeringens pressemelding her.


Tilbake