Hopp til hovedinnhold
26/4-18: Program nasjonale minnemarkeringer og åpning av minnested
Program for minnemarkeringene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Det blir offisiell åpning av det midlertidige nasjonale minnestedet i Regjeringskvartalet 22. juli 2018.

Regjeringskvartalet
Kl. 09.30 ved minnestedet utenfor Høyblokken:

Velkommen ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen
Tale ved støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
Musikkinnslag*
Tale ved AUF-leder Mani Hussaini
Tale ved Statsminister Erna Solberg
Musikkinnslag*

Avduking navnevegg
Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, AUF-leder Mani Hussaini og Støttegruppens leder Lisbeth Røyneland
Ett minutt stillhet
Musikkinnslag*
Takk for oppmøte ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen

 

*Musikkinnslag: Thom HellCa. kl. 10.15 i kantina R5:
Kaffe for de etterlatte og berørte. Statsministeren og andre medlemmer av regjeringen deltar.

 Domkirken
Høymesse kl. 11.00 – 12.00

22. juli-senteret vil holde åpent.

Utøya
Kl. 16.00 i bakken:

Velkommen ved AUFs leder Mani Hussaini
Ett minutts stillhet
Musikkinnslag*
Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
Tale ved Mani Hussaini
Musikkinnslag*
Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre
Musikkinnslag*

 

*Musikkinnslag: Thom Hell


Ca. kl. 16.45 på kaia:
Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet)
Ett minutts stillhet

Kransnedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, Regjeringen, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Mani Hussaini, AUF og Lisbeth Kristine Røyneland, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.


Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli

I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.

Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:

Dato

Første buss 
fra Sundvolden

Siste båt fra Utøya

21. juli – MS Thorbjørn

12.00

17.00

22. juli – MS Tyra + MS Thorbjørn

11.00

19.00

 

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk på turen.

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder
Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på Utøya. Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt sted».  Dette må forhåndsvarsles til Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Parkering
All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen.

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Bevertning
Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya.

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden
Se informasjon på http://www.sundvolden.no/beliggenhet/busstider/

---------------------

Arrangører: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Vi er tilstede for de de berørte og minnemarkeringen på Utøya er ikke åpent for presse. Minnemarkeringen dekkes av NRK i form av direkte sending i likhet med tidligere år. Vi åpner heller ikke for intervjuer på landsiden, og ber om at eventuell presse som oppholder seg der viser hensyn til de berørte.

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme.

Programmet er også lagt ut på Regjeringens side: https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/id2009444/

 


Tilbake