Hopp til hovedinnhold
23/1-18: Pressemelding fra Statsbygg
Statsbygg ønsker tilbud fra team som vil formgi og prosjektere minnestedet etter 22. juli ved Utøyakaia i Hole kommune.
Statsbygg har nå lyst ut invitasjon til en åpen anbudskonkurranse. De ønsker tilbud fra tverrfaglige team på inntil fire personer, hvorav én landskapsarkitekt. Øvrig fagkompetanse står teamet fritt til å sette sammen selv. Kompetansen kan for eksempel være innen arkitektur, kunst eller kulturhistorie.
 

Teamene må levere tilbud innen 26. februar. Statsbygg vil velge team ut fra sammensetning, referanseprosjekter og oppgaveforståelse. Det skal ikke tegnes løsningsforslag som en del av tilbudet. Utformingsfasen starter etter at teamet er engasjert.

Det utvalgte teamet skal involvere berørte videre i prosessen med utformingen av minnestedet.

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli skal etableres ved Utøyakaia i Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt og reguleringsplan. Oppdraget gjelder utforming av minnested og tilhørende omgivelser på kaia. Utformingen skal gi et verdig og vakkert minnested med kunstneriske kvaliteter. Det skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper samt nåværende og framtidige generasjoner.

Les hele pressemeldingen her.


Tilbake