Hopp til hovedinnhold
12/10-17: Statsbudsjettet 2018
Støttegruppas post på Statsbudsjettet er foreslått videreført i 2018
Vi er godt fornøyd med fortsatt fornyet tillit fra regjeringen.
 
Bevilgningen til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli på 5 millioner kroner er foreslått videreført i 2018.
 
I budsjettposten står det blant annet: "Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli jobber for å begrense helsemessige og sosiale konsekvenser av 22. juli-hendelsen, gjennom informasjonsarbeid, samlinger for de berørte, dialog med myndigheter og erfaringsformidling."
 
Les mer på budsjettsidene til Helse- og Omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-hod-20172018/id2574064/sec1

Tilbake