Hopp til hovedinnhold
16/4-17: Årsmøte 30. april 2017
Oppdatert med protokoll, regnskap og revisorbekreftelse

Årsmøte 30. april 2017, kl. 10.00

Sted: Sundvolden Hotell


 

Dagsorden:

 

1.        Åpningstale ved Anniken Huitfeldt

2.        Konstituering
            - Valg av møteleder
            - Valg av 1 medlem til å føre protokoll

            - Valg av 2 medlemmer til å signere
              protokollen
            - Godkjenning av møteinnkallingen

3.        Årsberetning 2016

4.        Regnskap 2016

5.        Handlingsplan 2017/2018

6.        Innkomne forslag

7.        Budsjett 2017/2018

8.        Valg

 

Kl. 12.30: Lunsj, vel hjem J

 

Dokumentasjon til årsmøtet kan lastes ned her:

Årsberetning

Handlingsplan

Innkomne forslag

Budsjett

Regnskap forelegges årsmøtet (ref. Vedtektenes §4.7 og §4.8)

Oppdatert 4/5-17 med:

Regnskap 2016

Signert revisjonsberetning

Oppdatert 9/5-17 med

Protokoll fra årsmøtet 2017


Tilbake