Hopp til hovedinnhold
12/1-17: Ankesaken - Pressemelding
Dagene frem til 19. januar vil bli svært vanskelige for mange av dem som ble direkte rammet av terroren 22. juli 2011.

Vi ber mediene innstendig om å ta hensyn og være svært varsomme i disse vanskelige dagene. Vi oppfordrer til at bildebruk og forsider vurderes nøye.

Blant de berørte er alle de hundrevis av etterlatte til 77 mennesker fra Regjeringskvartalet og Utøya, de rundt 500 overlevende som var på Utøya 22. juli, og deres familier og venner, redningsmannskaper, tilfeldig forbipasserende, frivillige hjelpere; til sammen flere tusen mennesker som ble direkte rammet. Vi vet at mange av dem fortsatt er sterkt preget av terrorangrepet, og støttegruppen får fremdeles nye medlemmer og henvendelser fra berørte som vil oppsøke hjelp og ber om råd.

Det er særdeles belastende for mange av oss når gjerningsmannen får stor oppmerksomhet i media.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Tilbake