Hopp til hovedinnhold
7/1-17: Tilstedeværelse i Oslo Lagmannsrett under ankesaken
Styret vil være tilstede for de berørte 10. - 18. januar

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli vil følge ankesaken fra overføringssalen i Oslo Lagmannsrett og være der for de berørte. Styrets representant er Merete Stamneshagen, styremedlem og fylkesleder i Hordaland. Ingen styremedlemmer vil være til stede i Skien fengsel.

Medlemmer som ikke ønsker å forholde seg til mediene under rettssaken, men som har behov for jevnlig, kortfattet informasjon fra støttegruppen underveis kan ta direkte kontakt med oss på stottegruppen@22juli.info eller via sine fylkesledere.

Ettersom vi vet at det er mange som ønsker å skjerme seg, vil vi imidlertid unngå å legge ut informasjon i våre offisielle kanaler under ankesaken.

Styret har, i samarbeid med regjeringsadvokatene, utarbeidet et informasjonsskriv om hva denne ankesaken egentlig handler om, og hvordan den vil bli gjennomført. Vi har jobbet for å gjøre informasjonen så forståelig som mulig i en spørsmål og svars form:


Tilbake