Hopp til hovedinnhold
13/11-16: Oppdatert om nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole
Vi trenger de nasjonale minnestedene. Det er sterkt beklagelig at saken kan ende i retten.

Den nasjonale støttegruppen er opptatt av å lindre smerten hos dem som ennå sliter med å bearbeide det forferdelige som rammet den 22. juli. Samtidig skal vi aldri glemme det grusomme som traff oss, og at så mange mistet muligheten til å leve sine liv og ble frarøvet sin fremtid. Noe av det fineste vi tok med oss inn i den krevende tiden i etterkant av rosetogene, var samholdet og at alle nordmenn sto sammen som ett folk.

 

Vi trenger de nasjonale minnestedene. Det er sterkt beklagelig at saken kan ende i retten, men gjør den det må vi være realistiske og la rettssystemet avgjøre denne fastlåste sakens utfall.

 

Vi har respekt for at det er ulike syn knyttet til staten og regjeringens beslutning, men Støttegruppen har gitt og gir fortsatt vår fulle tillit til at staten og regjeringen finner en løsning som sikrer alle som ønsker det et sted å minnes dem vi mistet

 

Arbeidet med å få på plass de nasjonale minnestedene, utforming og lokalisering er videre statens og regjeringens ansvar. Dette skal være minnesteder for hele folket. Det er ikke opp til Støttegruppen eller andre berørte grupper hverken å utforme dem, eller bestemme hvor de skal ligge.

 

Vi står fast ved tidligere uttalelser: http://22juli.info/Lists/Informasjon/ViewForm.aspx?ID=28

 

Nye illustrasjoner utarbeidet i forbindelse med byggesaken finner dere her:

http://koro.no/aktuelt/nye-illustrasjoner-av-memory-wound/


Tilbake