Hopp til hovedinnhold
6/10-16: Forslag til statsbudsjett 2017
Bevilgningen til Den nasjonale støttegruppen videreføres
Flere positive signaler fra regjeringens statsbudsjett til støttegruppen i dag:
 
Tilskuddet til Støttegruppa på 5 mill. er foreslått videreført for 2017.
 
Regjeringen foreslår også å styrke bevilgningen til 22. juli-senteret med 3,1 millioner kroner til totalt 8,4 millioner kroner. Styrkingen skal blant annet brukes til å videreutvikle undervisningstilbudet og engasjere tidsvitner i undervisningsopplegget.

Tilbake